Варна

+359 52 607 232
marinela@investbuilding.com
гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" 111, ет.4

София

0887/291-221
office.sofia@investbuilding.com
бул. Ал. Стамболийски 55

Финансова инвестиция

Цел на инвестицията: Реализиране на висока възвръщаемост от недвижим имот, при малък времеви хоризонт, без да се рискува инвестираната сума  и с осигурена алтернативна печалба от 8%.
Защо да инвестирате в банкови депозити, където получавате незначителна доходност, а не оставите парите Ви да работят за Вас:
Депозити или инвестиция в имот:
Депозит: Основното им предимство е сигурност и спокойствие, недостатък - ниската доходност, която не може дори да надмине инфлацията.
Какво ще кажете ако инвестирате в продукт, който има спокойствието на банковите депозити и високата доходност от инвестициите в недвижими имоти.
Как става това и има ли такава инвестиция? Да има. В сегашния динамичен живот и богата палитра на инвестиционни решения, съществуват и такива проекти, които имат елементи за предпазване от риск. В инвестициите с финансови инструменти тези елементи се наричат опции, които дават правото на притежателя им да ги активира ако желае, но задължението на издателя им т. е ние да ги изпълним. И по конкртно ние се обвързваме юридически да купим имота на по-висока цена в края на периода залегнал  в договора. Именно това Ви предпазва от риска от понижение на цените, но Ви дава възможността да спечелите от цената на имота при запазване на подобряващата се икономическа конюктура в страната.
Защо да инвестирам в недвижим имот: развиващата се икономика, достъп до евтин финансов ресурс, все по добрите условия на банките, рекордно ниските депозити, липсата на алтернативна икономика, привлекателността на София и Варна, повишаването на чуждите инвеститори са все условия, които ще поддържат цените на имотите високи, а търсенето ще се повишава. Не трябва да забравяте и факта, че когато инвестирате на зелено цената на имота е по-ниска.
Срок на инвестиционния план 19 месеца – малък период, прогнозируем.
Сравнение:  Двугодишен банков депозит 100 000 лева с лихва от 0.8% годишна лихва, срок 2 години, лихва в края на периода: 1600 лева.
Инвестиционен план Z1 с 10 000 лева. При активиране на опцията за обратно изкупуване договорена възвръщаемост е 4.0% на година (това е песимистичния вариант, който може да Ви се случи), сума в края на периода 8000 лева, т.е минималната възвръщаемост на Вашата инвестиция е 8% за срок приблизително 1.5 години.
Депозит 1600 лева спрямо минималната доходност от 8000 лева, т. е разлика 6400 лева в полза на план Z1
Но ако за този период стойността на жилището се е повишила и Вие сте регистрирали доходност от цената на покупка на зелено и пазарната стойност в края на деветнадесет месечния период е над 13% Вие няма да искате да активирате опцията за обратно изкупуване и ще предпочитете да продадете или задържите имота  за Вас. Има и трета възможност след деветнадесет месечния период и тя е: искане за комплексно управление на имота – даването му под  наем, доставка и монтаж на обзавеждане, събиране на наема, събиране на месечни такси, пълно техническо обслужване (аварии, профилактики на уреди и др.) 
Предимства: 
1. Инвестиция с гарантирана възвръщаемост след края на периода;
 
2. Инвестиция без риск ( гарантирана е със собствеността върху недвижимият имот), с обвързващ договор за обратно изкупуване на определена по-висока цена при желание на инвеститора;
 
3. Избор на най – доброто решение с най-голяма печалба от три инвестиционни възможности и без риск; (обратно изкупуване, продажба или задържане и комплексно управление)
 
4. Инвестицията в неджижимите имоти е с гарантиран ръст в цените само на подбраните имоти в проекти съчетаващи перфектна локация. Притежаващи параметрите на имоти най-силно търсени на пазара, които ще бъдат търсени дори и при евентуален спад  в сектора. Подбраните от нас имоти са с отлично разпределение етажност и изложение, перфектно изпълнени от строителя с доказан дългогодишен опит в бранша. Високо качество на строителството и довършителните работи – гаранция за насояща и  бъдеща реализация независимо от пазарната конюктура. 
 
5. Инвестиция в атрактивни райони в София и Варна, където цените на квадратен метър са над средните за съответния град, т. е търсенето е голямо, което ще държи цените високи;
 
6. Избор на различни инвестиционни решения;
 
Инвестиционни възможности:
Продажба на инвестиционния имот над цената на придобиване  и реализиране на капиталова печалба. Този тип инвестиране носи добра възвръщаемост при инвеститори със свободни парични средства при съществуващите ниски лихви по банковите депозити;
 
Използване на възможноста за откупуване на инвестицията с гарантирана доходност посочена в договора след периода. Притежавате защита от понижение в цените на апартаментите при някаква криза или събитие, с което ликвидирате риска за Вас.
 
Комплексно управление на имота. Отдаване под наем на имота, без да се занимавате  с обзавеждането, тъсенето на наематели и събиране на такси и наеми.  Процесите на вътрешна миграция в посока големите градове Варна и София водят до повишено търсене на имоти под наем – фактор, който допълнително изкушава професионалните инвеститори.
 
Инвестиционен план:
 
Още едно предимство при този вид инвестиции е, че сумата не се заплаща цялата в началото на проекта а след завършването на строго определени дейности. Времевите интервали между тези дейности са строго определени в договора с цел защита на инвеститора и бързо изпълнение на проекта, или: 
 
10% от инвестиционната сума в деня на подписване на договора;
30% от инвестиционната сума при първа копка
40% при акт 14 – груб строеж (приблизително след 7 месеца) и получаване на нотариален акт за собственост.
15% след довършването на ВиК и Ел инсталациите
5% при акт 16
 
Важно: Вие не инвестирате парите си наведнъж, т. е парите Ви не са заети през 19 месечния период на инвестицията, половината от тях се заплащат след 7-мия месец, така реалната доходност става над 12-13% на годишна база

За повече информация: 
тел: 0878 87 41 71