Варна

+359 52 607 232
marinela@investbuilding.com
гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" 111, ет.4

София

+359 878 121 760
office.sofia@investbuilding.com
бул. Ал. Стамболийски 55

Проектиране

        Фирма „Инвестиции и строителство” ЕООД, е с дългогодишен опит в областта на строителсвото, утвърдена на пазара на недвижими имоти. Работи с висококвалифицирани специалисти, архитекти, проектанти, инженери и др. Проектирането на даден обект, включва: идеен проект и технически прокт, със следните части: част Архитектура, Конструктивна, Електро, ВиК и ОВК, Геодезия, Безопастност и здраве, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност. Можем да изчислим за Вас бъдещите Ви разходи  за проктиране и одобрение на инвестиционен проект.